Rep. Smith apologizes for outburst on House Floor

Live recording for VOD.

Rep. Smith apologizes for outburst on House Floor