NCAA Basketball scores Thursday 11/21

NCAA Basketball scores Thursday 11/21

Here are your Heartland NCAA basketball scores from Thursday 11/21.

NCAA Basketball

Missouri S & T----74

Southern Illinois---96

**Jalen Pendleton 24 points**

**Desmar Jackson 24 points**

(Women)

Southeast Missouri---57

Missouri---62

**Kara Wright 26 points**

(Women)

SIU---43

Illinois---78