Honeywell to temporarily idle Metropolis, IL site

Honeywell to temporarily idle Metropolis, IL site