FL family relocates to Jackson, MO during Irma

FL family relocates to Jackson, MO during Irma