City of Sikeston takes over Sikeston Area Humane Society

City of Sikeston takes over Sikeston Area Humane Society