Missouri prescription drug monitoring program measure fails to pass

Missouri prescription drug monitoring program measure fails to pass