Atheletes run through Cape Girardeau in support of Torch Run

Atheletes run through Cape Girardeau in support of Torch Run