Sikeston girl donates birthday presents to food pantry

Sikeston girl donates birthday presents to food pantry