Sikeston, MO pharmacy robbed

Sikeston, MO pharmacy robbed