Bald Knob Mountain celebrates 80th Easter service

Bald Knob Mountain celebrates 80th Easter service