Sikeston street name change proposal fails

Sikeston street name change proposal fails