Farmington, MO residents vote 'yes' on smoking ban bill

Farmington, MO residents vote 'yes' on smoking ban bill