Kelso man killed in I-55 crash near Scott City

Kelso man killed in I-55 crash near Scott City